הפניה לפרויקט צף

xmjp43

פרויקט צף בתאילנד
● קיבולת מותקנת: 8MWp
● קטגוריית מוצרים: תושבת צפה
● זמן בנייה: יולי 2016


זמן פרסום: 10 בדצמבר 2021