הפניה לפרויקט צף

xmjr44

פרויקט צף
● קיבולת מותקנת: 15MWp
● קטגוריית מוצרים: תושבת צפה


זמן פרסום: 10 בדצמבר 2021