הפניה לפרויקט צף

xmjp42

פרויקט צף בהונגריה
● קיבולת מותקנת: 5MWp
● קטגוריית מוצרים: תושבת צפה
● זמן בנייה: אוגוסט, 2017


זמן פרסום: 10 בדצמבר 2021