הפניה לפרויקט – Tracker Solar

5
7
8
6

● קיבולת מותקנת: 230KWp.
● קטגוריית מוצרים: גשש דו ציר.
● אתר הפרויקט: יפן.
● זמן בנייה: אוגוסט, 2017.
● מרווח קרקע: מינימום 1.0 מ'.


זמן פרסום: 26 בספטמבר 2021